Dezinfekční gel na ruce 500 ml DIXI HD+ 2021

Dixi HD+ 2021  dezinfekční gel na ruce je skvělým pomocníkem v boji proti bakteriím vyrobený na Slovensku. Obsahuje až 70% alkoholu a hydratační glycerin, který zvláční pokožku. Držte si mikroby dál od těla díky Dixi. Velké 500 ml balení zajistí dlouhodobou ochranu pro celou vaši rodinu.

219,33 Cena s DPH

Za nákup získáte 10 věrnostních bodů


Popis

Dezinfekce je v tomto období, kdy na nás číhají různé nebezpečné viry a bakterie, velmi důležitá. Abyste byli chráněni, vytvořili jsme pro vás Dixi HD + 2021 dezinfekční gel na ruce. Obsahuje 70% procent alkoholu, díky čemuž se stává nedílnou součástí těchto dní. Je určen pro dezinfekci rukou bez nutnosti oplachování, s prokázaným účinkem na některé nepotahované viry ze skupiny adenovirus a noroviry a obalené viry např. Coronaviridae (způsobující onemocnění COVID-19), proti bakteriím Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a kvasinkám Candida albicans po 2 min. působení.

Použití

Naneste 3 – 5 ml neředěného přípravku na pokožku rukou, rozetřete a nechte vyschnout. Neoplachujte.

Složení

Ethyl Alcohol, Aqua, Glycerin, Polymer, Parfum

Objem

500 ml

Upozornění

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte! Nádobu uchovávejte těsně uzavřený. Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Přestaňte roztok používat. Pokud podráždění pokožky přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními předpisy.

Souvisejíci produkty

Blog