Zásady používání souborů cookies | Dixi

V souladu s § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upozornit vás na možnost změny nastavení vašeho internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet). Díky těmto souborům si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky internetový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných Herba Drug, s.r.o., se sídlem Mlýnská 1335, 053 11 Smižany, IČ: 36172944 vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Jestliže navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení svého internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies. Herba Drug, s.r.o. nepoužívá údaje získané používáním cookies pro kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.

Jaké cookies používáme

Základní umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele. Provozní slouží k analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně ke zlepšování její funkčnosti a vzhledu.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání cookies

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce ke změně nastavení cookies najdete v nápovědě každého prohlížeče.

 Závěrečná ustanovení

Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mail nebo SMS zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo SMS zpráva) za doručenou následující den po odeslání, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručovaná prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považována za doručená momentem převzetí smluvní stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout, v kterých případech bude jakou formou komunikovat s kupujícím (SMS nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

Obchodní podmínky (OP) jsou platné a závazné ode dne zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo je dle vlastního uvážení rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují OP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním OP na www.dixi.sk při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP a reklamačním řádem a považuje je za součást smluvního vztahu. OP v tomto znění jsou zveřejněné a platné od 1. 2. 2013 a platí pro objednávky doručené prodávajícímu přes nákupní portál po tomto datu.

Na jakékoliv další otázky, nejasnosti a připomínky vám rádi odpovíme.

Obchodní podmínky platí od 1. 9. 2019

Přejeme vám příjemné nakupování v našem obchodě!