Dezinfekčný gél Dixi Svište 100 ml HD 2021

Máte doma škôlkarov či školákov a chcete ich ochrániť? Tak to im v taške nesmie chýbať voňavý dezinfekčný gél Dixi Svište. Receptúra je obohatená o vitamíny E a F a hydratačné prísady, ktoré nevysušujú a nelepia detské rúčky. Šikovné balenie sa zmestí do každej tašky, či vrecúška a deti tak môžu mať dezinfekciu vždy pri sebe.

3,49 € Cena s DPH

Popis

Antibakteriálny dezinfekčný gél na ruky  je vhodným spoločníkom pre deti v škole. Účinne dezinfikuje pokožku rúk a chráni najmenších pred baktériami a vírusmi.  Šetrná receptúra je špeciálne vytvorená pre deti, obsahuje hydratačnú prísadu a vitamíny. Vďaka tomu nelepí a nevysušuje detské rúčky.

Preukázaný účinok proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a kvasinkám Candida albicans

Použitie

Naneste 3 – 5 ml neriedeného prípravku na pokožku rúk, rozotrite a nechajte vyschnúť. Neoplachujte.

Účinné látky

Ethyl Alcohol 70 g v 100 g

Objem

100 ml

Upozornenie

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte roztok používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.


+ Účinky
  • chráni pred mikróbmi
  • ph šetrné k detskej pokožke
  • nelepí a nevysušuje pokožku
  • obsahuje vitamíny E a F

Pridať recenziu


Súvisiace produkty

Blog