Dixi Svište HD – 2021 dezinfekčný gél na ruky 100 ml

Máte doma škôlkarov či školákov a chcete ich ochrániť? Tak to im v taške nesmie chýbať voňavý Dixi Svište HD - 2021 dezinfekčný gél na ruky. Jemná no účinná receptúra ničí koronavírusy a ďalšiu háveď už do 2 minút. Dezinfekčný gél pre deti obsahuje vitamín E a F a hydratačné prísady, ktoré nevysušujú a nelepia detské rúčky. Šikovné balenie sa zmestí do každej tašky, či vrecúška. Deti tak môžu mať dezinfekciu vždy pri sebe.

3,69 Cena s DPH

Za nákup získate 3 vernostné body


Popis

Antibakteriálny dezinfekčný gél na ruky  je vhodným spoločníkom pre deti v škole. Účinne dezinfikuje pokožku rúk a chráni najmenších pred baktériami a vírusmi.  Šetrná receptúra je špeciálne vytvorená pre deti, obsahuje hydratačnú prísadu a vitamíny. Vďaka tomu nelepí a nevysušuje detské rúčky.

Preukázaný účinok proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a kvasinkám Candida albicans

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.

 

Použitie

Naneste 3 – 5 ml neriedeného prípravku na pokožku rúk, rozotrite a nechajte vyschnúť. Neoplachujte.

Účinné látky

Ethyl Alcohol 70 g v 100 g

Objem

100 ml


+ Účinky
  • ničí koronavírusy po 2 minútach
  • nelepí a nevysušuje pokožku
  • obsahuje hydratačné prísady, vitamíny E a F

Pridať recenziu


Súvisiace produkty

Blog