Dixi +HD-2021 dezinfekčný gél 500 ml

Dixi + HD-2021 dezinfekčný gél na ruky je skvelým pomocníkom v boji proti baktériám a niektorým vírusom, vyrobený na Slovensku. Obsahuje až 70% alkoholu, hydratačné prísady a vitamíny. Vďaka tomu nezanecháva na pokožke rúk lepkavý pocit. Držte si mikróby ďalej od tela vďaka Dixi. Veľké 500 ml balenie zabezpečí dlhodobú ochranu pre celú vašu rodinu.

8,49 Cena s DPH

Za nákup získate 8 vernostných bodov


Popis

Dezinfekcia je v tomto období, kedy na nás číhajú rôzne nebezpečné vírusy a baktérie, veľmi dôležitá. Aby ste boli chránení, vytvorili sme pre vás Dixi +HD-2021 dezinfekčný gél na ruky. Obsahuje 70 % percent alkoholu, vďaka čomu sa stáva neoddeliteľnou súčasťou týchto dní. Je určený na dezinfekciu rúk bez nutnosti oplachovania, s preukázaným účinkom na niektoré neobalené vírusy zo skupiny adenovírusov a norovírusov a obalené vírusy napr. Coronaviridae (spôsobujúce ochorenie COVID-19), proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a kvasinkám Candida albicans po 2 min. pôsobenia.

Pri používaní dezinfekcie odporúčame ošetrovať pokožku rúk aj výživným krémom na ruky

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.

Použitie

Naneste 3 – 5 ml neriedeného prípravku na pokožku rúk, rozotrite a nechajte vyschnúť. Neoplachujte.

Účinná látka

Ethyl Alcohol 70 g v 100 g

Objem

500 ml


+ Účinky
  • dezinfikuje ruky
  • ničí mikroorganizmy a niektoré vírusy
  • bez nutnosti vody a mydla
  • výhodné balenie

+ Typ pokožky
  • všetky typy pokožky

Pridať recenziu


Súvisiace produkty

Blog