Dezinfekčný sprej na ruky 150 ml

Udržujte svoje ruky čisté nech ste kdekoľvek. Dixi HD-2020 Dezinfekčný roztok je účinným bojovníkom proti mikroorganizmom. Stačí aplikovať 3 - 5 ml spreju na ruky a dôkladne rozotrieť.  Obsahuje 62%  alkoholu a hydratačný glycerín. Môžete ho použiť aj na dezinfekciu malých plôch ako mobil, kľučky, tablety...

3,99 € Cena s DPH

Popis

Účinná dezinfekcia vždy poruke. Vhodný je do školy, na cestovanie či po každom použití toalety. Môžete ho použiť aj na dezinfekciu malých plôch ako mobil, kľučky, tablety… Preukázaný účinok proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Registrovaný biocídny výrobok s protokolom účinnosti dezinfekčných prostriedkov vystavené RÚVZ  Poprad Bezoplachová dezinfekcia vám zabezpečí čistotu a ochranu, nech ste kdekoľvek. Pri používaní dezinfekcie odporúčame ošetrovať pokožku rúk aj výživným krémom na ruky

Použitie

Naneste 3 – 5 ml neriedeného prípravku na pokožku rúk, rozotrite a nechajte vyschnúť. Neoplachujte.

Zloženie

Ethyl Alcohol, Aqua, Glycerin

Objem

150 ml

Upozornenie

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte roztok používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.


+ Účinky
  • dezinfikuje ruky
  • môžete použiť aj na malé plochy (mobil, kľučky...)
  • ničí mikroorganizmy bez vody a mydla

+ Typ pokožky
  • Všetky typy pokožky

Pridať recenziu


Súvisiace produkty

Blog