HD – 2020 Dezinfekčný roztok na ruky 150 ml

Udržujte svoje ruky čisté nech ste kdekoľvek. Dixi HD-2020 dezinfekčný roztok v spreji je účinným bojovníkom proti mikroorganizmom. Stačí aplikovať 3 - 5 ml  na ruky a dôkladne rozotrieť.  Obsahuje 62%  alkoholu a hydratačný glycerín. Môžete ho použiť aj na dezinfekciu malých plôch ako mobil, kľučky, tablety...

3,99 Cena s DPH

Za nákup získate 3 vernostné body


Popis

Účinná dezinfekcia vždy poruke. Vhodný je do školy, na cestovanie či po každom použití toalety. Môžete ho použiť aj na dezinfekciu malých plôch ako mobil, kľučky, tablety… Preukázaný účinok proti baktériám Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Dixi HD-2020 dezinfekčný roztok na ruky je registrovaný biocídny výrobok, registrovaný  Centrom pre chemické látky a prípravky a účinnosť dezinfekčného prostriedku je overená.  Bezoplachová dezinfekcia vám zabezpečí čistotu a ochranu, nech ste kdekoľvek. Pri používaní dezinfekcie odporúčame ošetrovať pokožku rúk aj výživným krémom na ruky

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte roztok používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.

Použitie

Naneste 3 – 5 ml neriedeného prípravku na pokožku rúk, rozotrite a nechajte vyschnúť. Neoplachujte.

Zloženie

Ethyl Alcohol, Aqua, Glycerin

Objem

150 ml


+ Účinky
  • dezinfikuje ruky
  • môžete použiť aj na malé plochy (mobil, kľučky...)
  • ničí mikroorganizmy bez vody a mydla

+ Typ pokožky
  • Všetky typy pokožky

Pridať recenziu


Súvisiace produkty

Blog