DiXi Pomáha | DixiPOMÁHAME VZDELÁVANIU

Školské exkurzie do našej výrobnej spoločnosti nie sú zriedkavosťou. Žiaci sa tak dostanú na hodinách chémie a biológie do kontaktu so skutočnou vedou. Navštevujú nás gymanzisti ale aj žiaci základných a stredných odborných škôl.
Nie je nám cudzie chodiť o vede a podnikaní rozprávať do škôl a na konferencie. Veríme v silu vzdelania a vzájomného odovzdávania skúseností.PODPORUJEME NÁŠ REGIÓN

Sme pravidelným partnerom a sponzorom podujatí v regióne, v ktorom pôsobíme ale aj mimo neho. Podporujeme lokálne športové kluby ako napríklad HK Spišská Nová Ves, mladé futbalové talenty v meste, športové preteky a súťaže organizované v okolí, ale aj folklórne slávnosti a detské súťaže. Okrem toho sme partnerom série cyklistických pretekov naprieč Slovenskom a viacerých podujatí s charitatívnym zámerom. ROZDÁVAME HEBKOSŤ

Už roky poskytujeme naše produkty rodinám núdznych a zraniteľným skupinám priamo, alebo cez spoluprácu s rôznymi neziskovými organizáciami ako sú napríklad Dobrý anjel, Deti môjho srdca, Rozum a cit a ďalšie. Pomohli sme aj pri vypuknutí vojnového konfliktu u našich susedov dodaním kozmetiky priamo na hranice ale aj do centier pomoci a poskytnutím ubytovania odídencom.  Sme súčasťou projektu Senior boxy, kde dodávame tisíce produktov pre sociálne zariadenia na pomoc seniorom.PODPORUJEME KULTÚRU

Už 7 rokov sme partnerom Pohoda festivalu. Podporu kultúrnych podujatí považujeme za dôležitú pretože kultúra rozvíja tvorivosť, robí radosť a spája. Naše sprchové gély sú neodmysliteľnou súčasťou spŕch na festivale a náš stan sa stará ľuďom pravidelne o zábavu a krásu. Podporujeme aj lokálny folklórny súbor a stali sme sa partnerom festivalu mladých umelcov Tehláreň.SME ZA UDRŽATEĽNOSŤ

  • papierové balenia nakupujeme od dodávateľov, ktorý využívajú 90-100% recyklátu
  • vo vlastnej produkcii obalov využívame 30% recyklátu
  • rastlinné extrakty (okrem malého množstva exotických) sú nakupované od slovenského výrobcu
  • brezovú šťavu si zbierame a spracovávame sami
  • naše záhrady sú domovom hmyzu a pripravujeme aj vlastné bylinné polia
  • pri nákupe marketingových materiálov preferujeme dodávateľov z nášho regiónu
  • pri inováciách a vývoji nových siahame po alternatívach k surovinám pochádzajúcich z fosílnych palív
  • preferujeme používanie surovín pochádzajúcich z udržateľných zdrojov s vhodným ekotoxikologickým profilom
  • zo zvyškov produktov a vzoriek vyrábame čističe pre našu prevádzku
  • predávame aj cez bezobalové obchody

Kúpou slovenskej kozmetiky minimalizujete uhlíkovu stopu dopravy produktu do vašej kúpelne.