Pravidlá klubu Dixi | Dixi

Pravidlá klubu Dixi

 

 

Výhody a ponuky Vernostného klubu DiXi sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.dixi.sk Úvod I.

 1. Špeciálny program pre verných účastníkov vernostného klubu (Klub DIXI) je organizovaný a spravovaný spoločnosťou Herba Drug s.r.o. Mlynská 1335053 11 Smižany tel.: 053 44 34 360 – 2e-mail: obchod@herbadrug.sk IČO: 36 172 944, IČ DPH: SK2020032718
 2. Vernostný systém je určený pre účastníkov vernostného systému, ktorí v internetovom obchode nakúpili tovar
 3. Cieľom Vernostného systému je odmeňovať zákazníkov Dixi, ktorí sú účastníkmi vernostného systému a poďakovať im za ich vernosť poskytnutím cenového zvýhodnenia produktov pri splnení nižšie uvedených podmienok.
 4. Nižšie uvedené všeobecné podmienky Vernostného systému stanovujú práva a záväzky ich účastníkov, tj. spoločnosti Herba Drug. na strane jednej a člena vernostného klubu Dixi na strane druhej. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.dixi.sk. /cz

Všeobecné podmienky Vernostného systému

Definícia:

1 „KLUB DIXI“ je vernostný systém organizovaný a spravovaný spoločnosťou Herba Drug., ktorý umožňuje získať účastníkom vernostného systému špeciálnu odmenu na základe počtu nazbieraných vernostných bodov.

 1. „Vernostný účet“ je účet registrovaného účastníka vernostného systému. Obsahuje informáciu o počte nazbieraných vernostných bodov a pridelených vernostných kartách.
 2. „Vernostný bod“ – reprezentuje hodnotu získanú za nákup produktov Dixi účastníkom vernostného programu.
 3. „Internetový obchod Dixi“ – internetové predajné miesto kozmetických výrobkov značky Dixi označené logom značky dostupné na internetových stránkach www.dixi.sk/cz
 4. „Účastník vernostného systému“ – je registrovaný zákazník do vernostného klubu Dixi, ktorý dal súhlas so svojou registráciou do Vernostného systému podľa stanovených podmienok.

Podstata Vernostného systému

 • V rámci vernostného programu zbiera Účastník vernostného systému vernostné body na svoj

vernostný účet za jeho realizované nákupy kozmetických produktov Dixi internetovom obchode

1.2 Účastník vernostného programu je identifikovaný – spojený so svojim vernostným účtom pomocou zaregistrovania sa do účtu.

1.3 Výmenou za nazbierané vernostné body môže Účastník vernostného systému získať cenové zvýhodnenie produktov Dixi podľa tu definovaných pravidiel.

1.4 Výhody vyplývajúce z Vernostného systému ani nazbierané vernostné body nie je možné posunúť či predať inému Účastníkovi vernostného systému.

1.5 Nazbierané vernostné body nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.

2 Účasť vo Vernostnom systéme

2.1 Účastníkom vernostného systému sa môže stať akákoľvek plnoletá osoba, ktorá si založí svoj účet na stránke www.dixi.sk/cz.

2.2 Účasť vo Vernostnom systéme je osobná a neprenosná.

2.3 Každý Účastník vernostného systému môže kumulovať vernostné body len na jeden vernostný účet.

2.4 Aby mohol byť záujemca zaradený do Vernostného klubu Dixi, musí  potvrdiť registračný formulár, ktorý je k dispozícií v internetovom obchode https://www.dixi.sk/moj-ucet. Po registrácii registračného formuláru Účastník dostane potvrdenie emailom.  Registrácia je následne uložená do databázy Účastníkov vernostného systému spravovanou spoločnosťou Herba Drug.  (ďalej len « databáza »).

2.5 Formuláre bez uvedenia podstatných náležitostí, nemôžu byť zaradené do databázy.

2.6 Herba Drug si vyhradzuje právo nezaregistrovať do databázy záujemcov, ktorí predložili formuláre, v ktorých sú údaje neúplné.

2.7 Platnosť vernostných bodov sa s každým nákupom predlžuje o 1 rok. V prípade, že dátum platnosti vyprší, Účastník vernostného systému týmto dňom stráca nárok na uplatnenie všetkých nazbieraných a doteraz nevyužitých vernostných bodov. Zákazník si môže overiť platnosť vernostných bodov na webe vo svojom účte.

Systém zbierania vernostných bodov

 • Herba Drug sa zaväzuje účastníkovi vernostného systému priznať vernostné body za nákup kozmetických výrobkov v eshopedixi.sk/cz
 • Počet priznaných vernostných bodov zodpovedá výške hodnoty nákupu uskutočneného v eurách (€). Za každé utratené 1 € náleží účastníkovi vernostného programu 1 vernostný bod.
 • Herba Drug si vyhradzuje právo zmeniť systém prideľovania bodov.
 • Po uskutočnení nákupu v internetovom obchode eshopedixi.sk/cz sú vernostné body priradené automaticky po uskutočnení transakcie v prípade, že sa účastník vernostného programu v priebehu nákupu identifikuje prihlásením ku svojmu zákazníckemu účtu.
 • V prípade absencie prihlásenia k zákazníckemu účtu pri nákupe v internetovom obchode si Herba Drug vyhradzuje právo nekompenzovať vernostné body a účastník vernostného programu prichádza o vernostné body, ktoré mohol získať za tento nákup.
 • Výmena vernostných bodov za cenové zvýhodnenie produktu Dixi prebieha nasledujúcim spôsobom: –

1 nastavenie hraníc kupónov pre SK

 1. hranica – 70 bodov – 5€
 2. hranica – 130 bodov – 10€
 3. hranica – 180 bodov – 15€

2 nastavenie hraníc kupónov CZ

 1. hranica – 70 bodov – 150Kč
 2. hranica – 130 bodov – 360Kč
 3. hranica – 180 bodov – 600Kč

1.7 Kupón obsahuje peňažnú hodnotu a kód kupónu. Kupóny vľavo sú aktívne a dajú sa použiť v objednávke. Vpravo je história kupónov ktoré boli už uplatnené v objednávke.

1.8 Ak chceme kupón použiť a získať tým zľavu na nákup je potrebné napísať kód kupónu v košíku.

1.9 Účastník vernostného systému potvrdzuje svojim prihlásením sa, že sa zoznámil, a že súhlasí so Zásadami ochrany osobných údajov.