Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť do 7 dní bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť otvorený, používaný alebo akokoľvek znehodnotený, inak nárok na vrátenie peňazí zaniká.